SENDBOX

Przesyłać, udostępniać i zarządzać plikami za darmo.

Nasi użytkownicy korzystają z premii bez czasu oczekiwania i bezpośredniego pobrania dla wszystkich swoich plików. W przeciwieństwie do innych hostów plików nie ograniczamy prędkość transferu naszych pobrania.

No longer do you have to risk a large file being bounced by a mail server. Upload and send your recipient a link to download the file. You can even track when it's been downloaded.

Prześlij wiele plików naraz i zachować je na zawsze na tej stronie. Jeśli używasz przeglądarki Firefox lub Chrome, wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki, aby rozpocząć przesyłanie.

Szybkie i natychmiastowe pobieranie!

Email large attachments!

Przechowywać i zarządzać wszystkimi plikami!

Vos fichiers disponible à tout moment

Transférer, envoyer, stocker sur SENDBOX et accédez à vos fichiers depuis votre tablette, smartphone ou PC.
Vous gérez, partagez vos fichiers rapidement et facilement en quelques clics .

SENDBOX vous permet de sauvegarder vos données personnels de façon sécurisé

Envoyez vos fichiers volumineux c'est gratuit !!!

Cliquez-ici pour vous protéger du SPAM !!!